Podziękowania - komponenty systemu

System powstał również dzięki komponentom i materiałom, z których skorzystaliśmy. Ich wysoka jakość pozwala nam skupić się na tym, co ważne z punktu widzenia pasażerów i kierowców - funkcjonalności.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować ich autorom. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem jakości tych dzieł.

Komponenty