Совместные поездки

для граждан Украины, спасающихся от войны

Сервис пассажирских перевозок для украинских беженцев


Wielu kierowców spontanicznie oferuje darmowe przejazdy dla uciekających z Ukrainy.

Po przyjeździe do Polski są oni kierowani do centrów recepcji. Stamtąd większość jedzie do miast w Polsce i Europie, gdzie mieszkają bliscy.

Miliony potrzebują pomocy. Na ten moment przez granicę przedostało się już ponad 500 tysięcy osób.

Potrzeby są ogromne. Większość z przyjeżdżających to kobiety i dzieci, które wysłano do bezpiecznej Polski dla ocalenia.

Obywatele Ukrainy mają w Polsce bezpłatny transport II klasą kolei (PKP) do 25.03.2022

W pierwszej fali wiele osób przyjechało własnymi samochodami. Jednak na tym etapie wielu przekraczających granicę jest pieszo.

Często też obywatele Ukrainy uciekający przed wojną nie mają gdzie się zatrzyjać. Obecnie bezpieczne zakwaterowanie, posiłek i miejsce odpoczynku na minimalnym poziomie zapewnia Państwo Polskie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Pomoc dla obywateli Ukrainy